ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
Sikhiu Provincial Court (Pakchong)

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง)
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2564  ศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง)  ได้ดำเนินโครงการศาลยุติธรรมใต้ร่ม  พระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม  2564  โดยนายสิทธิชัย  ไชยเจริญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้วได้มอบหมายให้คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง)จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  “มีแล้วแบ่งปัน”  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์  ณ  โรงพยาบาลปากช่องนานา  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา


image เอกสารแนบ