ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
Sikhiu Provincial Court (Pakchong)

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง)
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

             เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ สุทธิปัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว มอบหมายให้ นางลัทชยา สุนทรวรเชษฐ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง) เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ในเวลา 07.30 นาฬิกา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณสวนสาธารณะเขาแคนและในเวลา 19.00 นาฬิกา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา