ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
Sikhiu Provincial Court (Pakchong)

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ข่าวประชาสัมพันธ์
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

               เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา นายสุชาติ สุทธิปัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว มอบหมายให้นางลัทชยา สุนทรวรเชษฐ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้วพร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวาย
พระราชกุศล ณ บริเวณ สวนสาธารณะเขาแคน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

              และในเวลา 08.30 นาฬิกา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณศาลาประชาคมเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา