Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
Sikhiu Provincial Court (Pakchong)

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ข่าวประชาสัมพันธ์image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 12.30 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ได้มอบหมายให้นายสุชาติ  สุทธิปัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


image เอกสารแนบ