ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
Sikhiu Provincial Court (Pakchong)
ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา